top of page

Ink on 330gsm paper
330克画纸,水墨作品 ទឹកថ្នាំនៅលើក្រដាស 330gsm

60 x 40

2022

ស្នាដៃសិល្បៈនេះគឺជារូបគំនូរនៃមិត្តរួមសាលារបស់វិចិត្រករនៅពេលពួកគេទាំងពីរមានអាយុ ១៦ឆ្នាំ ដោយចាប់យកភាពគ្មានកំហុសរបស់យុវវ័យក្មេង និងអបអរសាទរពីសារៈសំខាន់នៃមិត្តភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់។

This artwork is a monochrome portrait of the artist's school friend when they were both 16 years old, capturing the innocence of youth and celebrating the importance of friendship in shaping one's life.

这幅作品描绘艺术家和他16岁时的校园朋友,代表着青春时期的纯真,也强调友谊对我们人生的重要性。

"16 2 16岁 2 ១៦ ២"

$450.00Price
    bottom of page